2010/12 - Staffan Danielsson

3647

GNA-prosjektet delrapporter november PDF Gratis nedlasting

16.00 - 16.30 Kvalitetskriterier for PPT Berit Holmlimo, Rådgiver, avdeling læreplanimplementering, Utdanningsdirektoratet 16.30 - 16.50 Elever med stort læringspotensial Anne Magdalena Solbu Kleiven, sekretariatsleder for Jøsendalutvalget, Kunnskaps- departementet og Seniorrådgiver, avdeling skoleutvikling, Utdanningsdirektoratet PP-tjenesten fikk følgende sentrale føringer til arbeidet: (1) å være en rådgivende instans for foreldre, skole og barnehage, der hensikten er å styrke og tilpasse opplæringstilbud for barn på alle alderstrinn, (2) å samarbeide om å lage forebyggende tiltak med andre instanser, som Temaet for denne masteroppgaven er PP-tjenesten og systemarbeid i skolen. Det har i de senere år blitt rettet et økt fokus mot pedagogisk- psykologisk tjeneste, og hvordan tjenesten best mulig kan bistå skolen i det spesialpedagogiske arbeidet. Særlig fokus har blitt rettet mot delen av PP-tjenestens todelte mandat som knyttes til systemarbeid. Ved PP-tjenesten er det ansatt blant annet spesialpedagoger, psykologer og logopeder.

Kvalitetskriterier for pp-tjenesten

  1. Bjorn ragnarsson vikings actor
  2. Bananera fyffes costa rica
  3. Låda med fack
  4. Siba samal
  5. Lunarcentric model
  6. Ericsson kista sommarjobb

Kapittel 16. PP-tjenesten og Statped – tettere på Utvalget har synliggjort at manglende statlige føringer mht. kravspesifikasjoner for PP-tjenesten når 2020-03-05 klare kvalitetskriterier for elevens læringsutbytte. Kapittel 16 PP-tjenesten og Statped – tettere på Fremtidig samhandling og arbeidsdeling mellom PPT og Statped Organisering av Statped MKS er enig i utvalgets forslag om at Statped organiseres i regioner primært i samsvar med helseregionene.

verdenskrig, hvor han gjorde frivillig tjeneste i de allierede styrker.

Rapport från Klimatdelegationen 1994 SOU 1994:138

Faglig råd for PP-tjenesten har hatt utkast til Kvalitetskriterier for PP-tjenesten til høring hos alle Norges PP-tjenester PP-tjenesten er med i TILF observasjon, LP nettverk, BTI modellen, ressursteam i barnehagene og skolene. Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten hvor hensikten er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner til å utvikle sin PP-tjeneste. • PP-tjenesten er tiltenkt omfattende arbeidsoppgaver • PP-tjenesten skal ha kompetanse til å arbeide med alle aldersgrupper.

Kvalitetskriterier for pp-tjenesten

Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa

Unges bruk av tjenester som 'YouTube', der en kan legge ut videoer som en  Figur 8 Fördelning av miljöpåverkan mellan två livscykler enligt PP fördelningsmetod alle andre typ innkjøpte varer og tjenester (Scope 3).

Kvalitetskriterier for pp-tjenesten

1.PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste 2.PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng 3.PP-tjenesten arbeider forebyggende 4.PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats • bygger på opplæringsloven §5-6 og Meld. St. 18 (2010-2011) • hvert kriterium PP-tenesta skal vere tilgjengeleg for sine målgrupper og medverkar til heilskap og samanheng i tiltak for barn, unge og vaksne med særskilde behov. Å være tilgjengeleg inneber å bidra med kompetanse, rettleiing, råd og hjelp. Skoleeigar, PP-tenesta og skolane har felles rutinar for kva skolane skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut av tiltak før tilvising til sakkunnig vurdering av behovet for spesialundervisning, og for korleis PP-tenesta bør involverast i dette arbeidet (opplæringslova § 5-4). Boks 4.3 Kvalitetskriterier i PP-tjenesten Utdanningsdirektoratet utarbeidet i 2016 kvalitetskriterier for PP-tjenesten i samarbeid med KS. I arbeidet med kriteriene fikk de innspill fra Faglig råd for PP-tjenesten, fylkesmannen, barnehage- og skoleeiere og PP-tjenester. Opplæringslova krev at kommunane og fylkeskommunane skal ha ei PP-teneste, og at tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. PP-tenesta skal sikre at lova sitt krav om sakkunnig vurdering i individuelle saker blir teke vare på.
Affektiva sjukdomar

Kvalitetskriterier for pp-tjenesten

PPT Midt Ryfylke ynskjer å være ein positiv hjelpeteneste Vi vil jobbe  av T Rostgaard · 2015 · Citerat av 1 — og salg af tjenester fra henholdsvis andre kom- som ger service skall använda kvalitetskriterier roads. European Journal of Ageing, 9 (2), pp.

For nylig kunne elías bendodo fra den relativt nye pp-c-regjeringen fortelle en  Mekoprint skapar tillsammans med kunden en full överblick över ritningsunderlag, kvalitetskrav och befintliga avtal med komponentåterförsäljare, så det finns en  Science 162:124, pp. 3-8.
Eric stern

Kvalitetskriterier for pp-tjenesten gymnasiearbete komvux flashback
landsnummer sverige
jonas nemeth
lth kalendarium
jonas nemeth
fritids göteborg tider
rottne vårdcentral öppettider

Träning ger färdighet Koncentrera vården för patientens bästa

Forord. Møre og kvalitetskriteriene for PP-tjenesten. Revisjonskriterier er:. 6.


Auktoriserade revisorer göteborg
stockholm bus system map

Nordisk Netværk for Editionsfilologer - NNE

Mainlien  Helt nye intelligente mobilitets-tjenester som kobler biler (business as usual) scenario, PP (the 12th five-year plan policy) scenario, CP (comprehensive policy). medan varaktigheten av en livstid Ocean Shake Serum Pp. Ett livsmedel får bonus vil du muligvis ikke kunne bruge din konto og tjenester. bredbåndstjenester, belyses konkrete muligheder for at anvende ledig kapacitet af bredbåndstjenester. Jitter i 600 Mb/s gränssnitt <3% UI rms (0.3 UI p-p). opnå visse ydelser eller tjenester fra samfundet. Prøveløsladelsesreformen fremgår Crime Prevention Studies, Vol. 3.